Polityka prywatności – kontakty indywidualne

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, być może myślisz o tym, żeby się ze mną skontaktować, a jednocześnie cenisz swoją prywatność. Dlatego informuję, że przetwarzam dane osobowe przekazywane mi w związku z kontaktem e-mailowym.

Dane te są mi przekazywane poprzez wysłanie do mnie wiadomości e-mail, w tym także za pośrednictwem formularza kontaktowego, pozostawienia prośby o kontakt telefoniczny czy też skierowania zapytania za pośrednictwem jakiegokolwiek innego kanału komunikacji.

Dane te są przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego, ewentualnej archiwizacji korespondencji. Szczegóły znajdują się poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Natalia Bednarczyk, ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław, NIP: 894 289 83 99, REGON: 022424556, e-mail: kontakt@nataliabednarczyk.pl.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie e-mailowe, w tym także wstępna wycena zlecenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania moim podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych osobowych:

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu przechowywania danych na serwerze skrzynki pocztowej,
 • TYPEFORM S.L. – Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona – w celu korzystania z narzędzia typeform służącego do zebrania danych potrzebnych do wyceny zlecenia.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

W związku z korzystaniem z usług Google, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w celu ich przechowywania na serwerach. Google przystąpiło do programu Privacy Shield, gwarantując tym samym odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa europejskiego.

Okres przechowywania danych

Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji ze mną. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogą także podlegać archiwizacji, jeżeli uznam, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jestem w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, żebym przetwarzała Twoje dane, możesz żądać, żebym je usunęła),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, żebym ograniczyła przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać mi szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś mi na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz mi zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw skieruj proszę swoje żądanie na adres kontakt@nataliabednarczyk.pl. Pamiętaj proszę, że przed realizacją Twoich uprawnień będę musiała odpowiednio Cię zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podanych danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem nawiązania ze mną kontaktu.